DADA kunsttijdschrift Poezie

DADA kunsttijdschrift Poezie

ABONNEMENT DADA verschijnt 5x per (school-)jaar. Wie zich nu abonneert, ontvangt de reeds verschenen nummers van de 6e jaargang.
Een abonnement kost
f 47,50.

CADEAU-ABONNEMENT
Het is ook mogelijk een DADA-abonnement cadeau te doen.
Uw groet of felicitatie sturen we graag mee! (In tegenstelling tot een gewoon abonnement stopt het cadeau-abonnement automatisch aan het eind van de lopende jaargang.

Het eerste nummer van de zesde jaargang ging over Matisse. Helaas is dit nummer al uitverkocht. In plaats van DD26 sturen wij u een ander nummer naar keuze. Indien u bestelt via de webwinkel kunt u uw keuze aangeven in het betalingsgedeelte van uw adresgegevens.
Als mensen vroeger een portret van zichzelf wilden laten maken, zaten ze vaak uren model voor de schilder of beeldhouwer. Veel van die portretten zijn bewaard gebleven en laten een beeld zien van de tijd, de portretkunst en natuurlijk van dat waar het allemaal om gaat bij Het portret: de mens.